Brytyjski Drukuj
Wpisany przez Ćwiklicki Marek   
sobota, 04 grudnia 2010 20:54

Model brytyjski hoshin kanri został opracowany przez B. Witchera i R. Butterwortha z Norwich Business School Uniwersytetu East England w wyniku badań prowadzonych w latach 1997-1998 wśród japońskich oddziałów działających w Anglii przedsiębiorstwa: Calsonic (producent klimatyzatorów do aut), Nissan Yamato Engineering (obecnie Unipress, producent pras) i NSK Bearings (producent łożysk). Syntetyczny model Witchera i Butterworth jest jedynie uogólnieniem trzech studiów przypadków. Należy pamiętać, iż szczegóły w poszczególnych przedsiębiorstwach różnia się ze względu na odmienne style zarządzania i kulturę organizacyjną. Ogólna myśl metodyczna pozostaje bez zmian, którą za Y. Akao przytaczają B. Witcher i R. Butterworth: „połączyć siły w organizacji i zjednoczyć umysły wewnętrznie, aby ciągle poprawiać wykonanie poprzez szybkie dostosowanie się do zmiany” (Akao, 1991, s. 174).

 

Początkowy model składający się z trzech faz został zmodyfikowany o dodatkową fazę przez autorów na skutek odniesienia go do cyklu PDCA . W rezultacie składa się z:

  • skoncentrowania uwagi organizacji na kierunku korporacji poprzez ustalanie rocznych kilku ważnych strategicznych priorytetów,
  • dopasowania ich do lokalnych planów i programów,
  • integracji z bieżącym zarządzaniem
  • ustrukturyzowanego przeglądu ich realizacji (Witcher i Butterworth, 1999, s. 323).