Pete Babich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ćwiklicki Marek   
sobota, 04 grudnia 2010 20:51

Najbardziej sformalizowany model hoshin kanri przedstawił w literaturze przedmiotu P. Babich. Przyjęta przez niego definicja tej metody jako systemu formularzy i zasad strukturyzujących proces planowania (Babich, 1998, s. 21), spowodowała, że zaczęto ją postrzegać jako sformalizowany zbiurokratyzowany sposób zarządzania. Model swój oparł na doświadczeniach w pracy w oddziale San Diego firmy Hewlett-Packard. Pracując jako kierownik zapewniania produkcji był odpowiedzialny za jej realizację.

Do opisu tej metody autor stosuje odmienną terminologię w porównaniu do innych modeli.

Według P. Babicha hoshin kanri składa się z następujących elementów, którym odpowiadają odpowiednie formularze:

1.      Plan podstaw biznesu (Business Fundamentals Plan), w którym rejestruje się bieżącą działalność na podstawie misji przedsiębiorstwa.

2.      Plan działań długookresowych (Long Range Plan) określający przyszłość działania przedsiębiorstwa, zapisany w formularzu tabela planowania hoshin.

3.      Plan roczny (Annual Plan) zawierający opis głównych działań do zrealizowania w bieżącym roku, w celu osiągnięcia planu działań długookresowych i wizji. Jego struktura jest przedstawiona w formularzu planu wdrożenia.

4.      Tabele przeglądu (Review Tables) służące do porównań rzeczywistych wyników z planowanymi

5.      Tabele nieprawidłowości (Abnormality Tables), w których dokumentuje się zdarzenia nietypowe, ułatwiające rozwiązanie problemu.

 
Projekt Hoshin Kanri by PixArtist.com, Powered by Joomla!