Publikacje o hoshin kanri PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ćwiklicki Marek   
poniedziałek, 28 grudnia 2009 09:12

Monografia o hoshin kanri

Hoshin kanri książkaW 2011 r. nakładem wydawnictw PWE ukazała się książka będąca zwieńczeniem projektu. Znajdują się w niej opisy różnych modeli oraz polska wersja tej metody w świetle badań własnych.

Niniejsza książka jest dedykowana przede wszystkim praktykom, menedżerom odpowiedzialnym za zarządzanie, zainteresowanych zarządzaniem strategicznym w systemach nastawionych na jakość, wdrożeniem: Lean Management, ciągłego doskonalenia (kaizen), Six Sigmy.

Autorzy pragną złożyć wszystkim podziękowania osobom, które przyczyniły się do przygotowania niniejszej pracy. Przede wszystkim dotyczy to respondentów, głównie anonimowych, a także p. M. Rozmus z Wydawnictwa PWE. Specjalne podziękowania składane są dr Koji Moricie, z Instytutu Filologii Orientalnej UJ, z którym konsultacje umożliwiły lepsze zrozumienie oryginalnych japońskich określeń.

Zobacz opis książki.


Ogólnie o metodzie

 • Ćwiklicki M., Hoshin – plan na jeden rok, „Manager” nr 5, 1999.
 • Ćwiklicki M., Metoda hoshin kanri, w: „Metody organizacji i zarządzania”, pod red. J. Czekaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 188-196.
 • Ćwiklicki M., Obora M., Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość, [w:] „Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji” red. nauk. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009, s. 458-466.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1). Pracownik jest ważny, „Rynek Zdrowia”, grudzień 2008, s. 32-33.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2). Co osiągnięto w Camden, „Rynek Zdrowia”, Nr 1 (42), styczeń 2009, s. 46-47.

Hoshin kanri a inne metody i koncepcje zarządzania

 • Ćwiklicki M., Hoshin kanri a zrównoważona karta wyników, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania”, nr 713 Kraków 2006, s. 107-119.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Metoda hoshin a Lean Management, [w:] “Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki” pod red. nauk. K. Zimniewicza, Zeszyty Naukowe nr 129, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 135-141.

 • Ćwiklicki M., TQM methods applied in the hoshin kanri management system, [w:] “Business and Management 2010. Selected Papers of the 6th International Scientific Conference”, Vol. II, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania, ed. By R. Ginevičius, A.V. Rutkauskas, R. Počs, Vilnius Gediminas Technical University Public House „Technika”, Vilnius, 2010, s. 815-821. (ISSN 2029-4441, doi: 10 3846/bm2010.108).

Różne wersje metody hoshin kanri

 • Ćwiklicki M., Metoda hoshin kanri wg S. Shiby, “Problemy Jakości” nr 12, 2008, s. 8-10.

 • Ćwiklicki M., Brytyjska wersja metody hoshin kanri, „Organizacja i Kierowanie, nr 4, 2008, s. 133-147.

 • Ćwiklicki M., Model hoshin kanri według D. Hutchinsa, „Zarządzanie Jakością”, nr 1, 2009.

 • Ćwiklicki M., Obora H., Polski model metody Hoshin Kanri w świetle badań własnych, [w:] Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Tom 2, J. Czekaj, J. Teczke (red.), Wyd. Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2010, s. 173-188.

Wybrane aspekty hoshin kanri

 • Ćwiklicki M., Reakcja na zmiany w metodzie hoshin kanri, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach” nr 49, red. nauk. J. Skalik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 395-399.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Cycle-based Management: a case study of the hoshin kanri method, w: „Cyclicality, financial safety and business creativity as the chalanges of the modern world. Selected Aspects”, ed. W. Wereda, S. Starnawska, Ed. University of Podlasie, Siedlce 2009, s. 91-98.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri, [w:] „Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki”, Monografie Politechniki Łódzkiej, nr 1836, pod red. S. Lachiewicza i A., Zakrzewskiej-Bielawskiej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 110-119.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri, „Finanse w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3, 2010, s. 173-182.
 • Ćwiklicki M., Koordynacja organizacji metodą Hoshin Kanri [w:] Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków, 2010, s. 211-217.


Metody pomocnicze


Catchball/ringiseido

 • Ćwiklicki M., Łap piłkę czyli o korzyściach z uzgadniania strategii z pracownikami, „Personel”, 1-31 lipca 2000.
 • Ćwiklicki M., Partycypacyjny sposób podejmowania decyzji w japońskich przedsiębiorstwach, „Problemy Jakości”, nr 11 2004, s. 39-41.
 • Ćwiklicki M., Ringiseido, w: „Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy” praca zbior. pod red. B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007, s. 215-216.


7 nowych metod TQM

 • Ćwiklicki M., Diagram pokrewieństwa jako metoda rozwiązywania problemów, „Problemy Jakości” nr 8, 1999.
 • Ćwiklicki M., Metoda KJ w rozwiązywaniu problemów jakościowych, „Problemy Jakości”, nr 1 2007, s. 8-12.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM, w: Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, praca zbior. pod red. A. Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, s. 255-266. Dostępne także w: Nowoczesne koncepcje zarządzania – teoria i praktyka. Materiały konferencyjne. Chrzanów, 28 czerwca 2000, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Kompleksowe wykorzystanie 7 „nowych” metod TQM, „Problemy Jakości” nr 8, 2000.
 • Ćwiklicki M., Macierz celów i środków, „Przegląd Organizacji”, nr 11, 2004, s. 19-21.

7 klasycznych metod TQM

 • Ćwiklicki M., Obora H., Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D, [w:] „Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki”, Monografie Politechniki Łódzkiej, nr 1836, pod red. S. Lachiewicza i A., Zakrzewskiej-Bielawskiej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 90-99.

Metoda flagi

 • Ćwiklicki M., Wprowadzenie do metody „flag”, „Organizacja i Kierowanie” nr 3, 2000.

QFD

 • Ćwiklicki M., Obora H., Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym, „Problemy Jakości”, nr 10 2004, s. 6-9.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Ewolucja i dyfuzja metody QFD, „Problemy Jakości”, nr 3 2008, s. 4-7.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Kierunki rozwinięcia metody QFD, „Problemy Jakości”, nr 4 2008, s. 10-13.
 • Ćwiklicki M., Obora M., Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji, [w:] „Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji” red. nauk. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009, s. 458-466.

Zbiorcza publikacja o wszystkich wyżej wymienionych metodach pomocniczych:


 • Ćwiklicki M., Obora H., Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady zastosowań, Wyd. Poltext, Warszawa 2009.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Wprowadzenie do metod TQM, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2011.Poprawiony: środa, 17 sierpnia 2011 17:17
 
Reklama
Projekt Hoshin Kanri by PixArtist.com, Powered by Joomla!