Flaga PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ćwiklicki Marek   
wtorek, 09 grudnia 2008 19:09

Wstęp

Metoda flagi jest mało znana. Świadczą o tym nieliczne opisy jedynie w pracy pod red. Y. Akao (1991) i B. Kinga (1989). Tymczasem jest ona doskonałym środkiem wizualizacji powiązań celów i stopnia ich realizacji w różnych częściach organizacji.

Geneza

Powstała w firmie Komatsu w 1965 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora Nokawa Shoji. Jej opracowanie miało pomóc przejść ze statystycznej kontroli jakości na kontrolę jakości całej organizacji. Dlatego w formie graficznej ukazano cele do osiągnięcia, jak i wyniki pomiaru stopnia realizacji celu.

Idea

Nazwa metody (jap. hata – flaga) wzięła się z podobieństwa ułożenia linii wykresów i łączących je kresek do pionowych i poziomych pól flagi. Metodę flagi można też nazwać wykresem ustanawiania punktów kontroli.

 

 

Rozwiązanie polegało na określeniu dla poszczególnych stanowisk pracy celów eliminacji przyczyn niepożądanych sytuacji według hierarchii ustalonej za pomocą analizy Pareto. Pokazano w ten sposób dopasowanie głównych działań każdego kierownika do planów organizacji. Stopień realizacji planu kontroluje się co miesiąc na podstawie danych ilościowych dotyczących celów i osiąganych wyników.

Opracowanie flag i ich „wznoszenie” posiada kluczowe znaczenie podczas sprawdzania poprawności dopasowania zasobów i zadań do celów. Określa się wtedy punkty kontrolne pozwalające na ową ocenę. Ażeby ułatwić kontrolę pracy, podnoszeniu flagi w punktach newralgicznych dla powodzenia całości towarzyszy ustalenie limitów, w jakich wyniki mogą fluktuować. Istotną różnicę występującą pomiędzy linią graniczną w metodzie flagi a karcie kontrolnej Shewharta stanowi fakt, że nie jest ona wyliczona w sposób statystyczny.


Literatura:

Akao Y., Hoshin Kanri. Policy Deployment for Successful TQM, Productivity Press, Inc., Cambridge, 1991.

King B., Hoshin Planning: The Development Approach, Methuen MA, Goal/QPC, 1989.


Literatura polskojęzyczna:

Ćwiklicki M., Wprowadzenie do metody „flag”, „Organizacja i Kierowanie” nr 3, 2000
 

 

Poprawiony: sobota, 02 stycznia 2010 19:13
 
Reklama
Projekt Hoshin Kanri by PixArtist.com, Powered by Joomla!