7 nowych metod PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ćwiklicki Marek   
wtorek, 09 grudnia 2008 19:05
Przyczyny zainteresowania 7 nowymi metodami TQM wynikają ze zmiany zarządzania organizacją, która współcześnie wymaga nie tylko kontroli danych i ich analizy, ale także identyfikacji problemów, ustanowienia planów i wspomagania koordynacji międzywydziałowej. Żeby sprostać tym wyzwaniom utworzono w Japonii Society for QC Technique Development (Stowarzyszenie Rozwoju Metod QC), którego celem było opracowanie zbioru nowych metod, mających służyć pomocą w procesie zarządzania organizacją poprzez rozwiązywanie jej problemów. Stowarzyszenie rozpoczęło prace w kwietniu 1972 r. Zaczęto identyfikować i oceniać różne techniki zarządzania stosowane w takich obszarach jak: badania operacyjne, inżyniera wartości (analiza wartości), techniki twórczego myślenia. Poszukiwano metod, które w swoich dziedzinach były najbardziej efektywne. Wybrane metody testowano i oceniano wyniki, jakie można było dzięki nim uzyskać. Badania zakończono pod koniec roku 1976. Od stycznia roku następnego rozpoczęto działania promocyjne w formie wykładów, konferencji, seminariów i sympozjów. W 1978 r. zaproszono do współpracy Shigeru Mizuno, profesora Tokyo Industrial University i Yoshio Kondo, profesora Kyoto University, którzy pełnili rolę doradców. Przez dziewięć miesięcy, utworzone Research Society for the Seven New QC Tools (Towarzystwo Badawcze 7 Nowych Metod TQM), rozwijało metodyczne aspekty tych metod, bazując między innymi na dostarczonych przykładach zastosowań w różnych przedsiębiorstwach [Mizuno 1988, s. x-xii]. W rezultacie badań, prób i eksperymentów opracowano zbiór 7 nowych metod TQM, do którego należą:
  • wykres relacji,
  • metoda KJ (wykres pokrewieństwa),
  • wykres systematyki,
  • wykres macierzowy,
  • macierzowa analiza danych,
  • wykres programowania procesu decyzyjnego (PDPC),
  • wykres strzałkowy.
Poprawiony: piątek, 12 czerwca 2009 14:43
 
Reklama
Projekt Hoshin Kanri by PixArtist.com, Powered by Joomla!