Hoshin kanri wg Yoji Akao PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ćwiklicki Marek   
sobota, 04 grudnia 2010 00:00

Pierwszym zadaniem realizowanym w ramach hoshin kanri jest ustalenie przez naczelne kierownictwo założeń prowadzonego biznesu. Odbywa się to poprzez określenie dla organizacji (przedsiębiorstwa) wizji oraz kluczowych celów do realizacji. Następnie przy współpracy z kierownictwem szczebla średniego (odpowiedzialnym za ten etap działania) projektowane są sposoby realizacji wyznaczonych celów oraz potrzebne do tego środki[1] i zasoby. Kolejne działanie sprowadza się do negocjacji pomiędzy kierownictwem szczebla średniego a zespołami wdrożeniowymi, których zadaniem ma być realizacja założeń zaplanowanych w etapie wcześniejszym. Dotyczą one przede wszystkim sposobu pomiaru stopnia zaawansowania realizacji przyjętej strategii. Po zakończeniu negocjacji zespoły wdrożeniowe wykonują ustalone zadania i określają dla nich harmonogram. Dodatkowo kierownictwo wyższego szczebla dokonuje przeglądu pracy zespołów wykonawczych i ocenia sam system planowania.

Realizacja wizji w hoshin kanri sprowadza się do dwóch realizowanych równolegle rodzajów zadań o odmiennym poziomie oddziaływania.

Pierwszy z nich to poziom zarządzania strategicznego lub zarządzania przełomem (ang. breakthrough), drugi zaś koncentruje się na zarządzaniu operacyjnym (bieżącym). Ten pierwszy określa się także nazwą hoshin i obejmuje działania ukierunkowane na gruntowną, przełomową zmianę, której skutkiem ma być szybka i widoczna poprawa. Na drugim poziomie realizuje się ciągłe doskonalenie, nazywane w Japonii kaizen, sprowadzające się do wprowadzania w ramach obecnych metod i procesów drobnych, ale systematycznych zmian, skutkujących nieznaczną, aczkolwiek stałą poprawą  (Bechtell, 1995, s. 52).

 


[1] Środki (ang. means) to wytyczne osiągnięcia celu, zadania, a także w dosłownym rozumieniu wymagane do działania zasoby.

Poprawiony: sobota, 04 grudnia 2010 20:58
 
Reklama
Projekt Hoshin Kanri by PixArtist.com, Powered by Joomla!