Model hoshin kanri wg Shoji Shiby PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ćwiklicki Marek   
wtorek, 09 grudnia 2008 18:45

W polskiej literaturze przedmiotu najbardziej spopularyzowaną wersją metody hoshin kanri jest model opracowany przez Shoji Shibę. Zawdzięczamy to głównie prof. Z. Martyniakowi, który w kilku swoich publikacjach (1998, 1999, 2001, 2002) jako pierwszy propagował tę metodę w piśmiennictwie krajowym, powołując się właśnie na prace S. Shiby z lat 1995 i 1996. Najpełniejszy opis metody hoshin kanri S. Shiba umieścił w książce pt. „Le Management par Percée: Méthode Hoshin” z 1995 r., której edycję wznowiło w 2007 r. francuskie wydawnictwo Insep Consulting. 

Model metody hoshin kanri wg S. Shiby charakteryzuje się prostotą interpretacyjną i zawiera najważniejsze elementy dla tej metody. Pokazuje bowiem początek kształtowania się systemu zarządzania zgodnego z hoshin kanri, uwzględniający przy tworzeniu wizji i planów długoterminowych zmiany w otoczeniu. To one są podstawą formułowania średniookresowych planów. Charakterystyczne dla metody sformułowanie rocznego celu hoshin jest wyszczególnione jako osobny krok. Po nim następuje kolejny ważny etap w metodzie jakim jest rozwinięcie celu wewnątrz organizacji. Kontrola i monitorowanie realizacji celów stanowi podstawę pod ocenę zgodności otrzymanych wyników z tymi założonymi. Wtedy następują działania korygujące, modyfikujące cel na rok następny. Ukazanie tego w formie sprzężenia zwrotnego w modelu S. Shiby jest nawiązaniem do cykliczności zarządzania w ramach cyklu PDCA w systemach zarządzania jakością. Tylko bowiem w ten sposób organizacje chcąc być elastyczne na zmiany w otoczeniu mogą utrzymywać właściwy kurs działań. Nic dziwnego, że niektórzy określają hoshin kanri filozofią zarządzania, która determinuje działania realizowane w organizacji.


Pełne omówienie tego modelu zostało opublikowane w "Problemach Jakości" nr 12, 2008 autorstwa M. Ćwiklickiego. Zawarto w nim rozszerzoną charakterystykę tej metody, powołując się na inne opracowania S. Shiby, w których omawia hoshin kanri, nawiązując do jego wdrożenia w Analog Devices Inc., będącego inspiracją do powstania metody strategicznej karty wyników (Balanced Scorecard).

Poprawiony: sobota, 20 grudnia 2008 20:10
 
Reklama
Projekt Hoshin Kanri by PixArtist.com, Powered by Joomla!