Definicja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ćwiklicki Marek   
wtorek, 09 grudnia 2008 15:05

Definicji hoshin kanri jest wiele. Praktycznie jest ich tyle, co autorów piszących o tej metodzie. Y. Akao podjął się próby syntezy opinii K. Nayataniego, S. Mizuno, S. Miura i T. Sugimoti. W rezultacie sformułował następującą definicję hoshin kanri:

System wzmacniający ogólną zdolność organizacji i skupienie całej zdolności przedsiębiorstwa na poprawie funkcjonowania poprzez rozwinięcie ujednoliconej polityki i planu (wdrożenie, sprawdzenie, działania usprawniające) ustanowione jako roczny plan zarządzania oparty na motcie przedsiębiorstwa (podstawowej koncepcji zarządzania firmy). Zarządzanie strategiczne jest formą długo/średniookresowego planu zarządzania i planu zarządzania rocznego poprzez wykorzystanie głównych zasobów przedsiębiorstwa (ludzi, dóbr, pieniędzy) i optymalne połączenie jakości, wielkości, kosztu i czasu (dostawy). Wykorzystanie koncepcji i metod QC w powyższych procesach jest konieczne".

(tłumaczenie: M. Ćwiklicki, na podstawie: Akao Y. (ed.), Hoshin Kanri: Policy deployment for successful TQM, (wydany wcześniej jako Hoshin Kanri katsuyo no jissai, 1988), Cambridge MA: Productivity Press , 1991.

Poprawiony: piątek, 30 grudnia 2011 13:29
 
Reklama
Projekt Hoshin Kanri by PixArtist.com, Powered by Joomla!