Hubert Obora PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 grudnia 2008 19:38

Absolwent specjalności "zarządzanie firmą" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (dawniej - Akademii Ekonomicznej). Studia magisterskie ukończył w lutym 1996. Od marca 1996 jest pracownikiem Katedry Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W lipcu 2005 obronił pracę doktorską pt. "Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji" i uzyskał tytuł doktora ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu.  Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania UEK w Krakowie.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych publikowanych w takich czasopismach jak: "Organizacja i Kierowanie", "Przegląd Organizacji", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", "Personel", "Problemy Jakości", "Współczesne zarządzanie", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie". Tematyka jaką podejmuje w swoich publikacjach dotyczy: klasycznych i nowoczesnych metod oraz koncepcji zarządzania, japońskich metod zarządzania, zarządzania jakością i przez jakość, zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, ekonomiki informacji oraz rozwoju myśli organizatorskiej w Polsce i na świecie.

Prowadzi zajęcia na Wydziale Zarządzania UEK w Krakowie z następujących przedmiotów: metody organizacji i zarządzania, współczesne koncepcje zarządzania, zarządzanie informacjami, ekonomika informacji, metody TQM, techniki menedżerskie w TQM, rozwój naukowego zarządzania.

Od 1996 jest trenerem-doradcą w zakresie Total Quality Management i Technology Management sygnowanym przez Loyola Marymount University z Los Angeles. Od 1996 roku interesuje się i zajmuje w praktyce zagadnieniami jakości, zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością oraz TQM. Brał udział w wielu projektach związanych z wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania jakością (m.in. systemów opartych na normach serii ISO 9000:1994 i ISO 9000:2000) w polskich firmach i instytucjach. Obecnie współpracuje z kilkoma instytucjami konsultingowymi  i szkoleniowymi w zakresie szkoleń i doradztwa związanych z jego obszarem zainteresowań naukowych.

Poprawiony: poniedziałek, 08 grudnia 2008 20:56
 
Reklama
Projekt Hoshin Kanri by PixArtist.com, Powered by Joomla!