Marek Ćwiklicki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ćwiklicki Marek   
poniedziałek, 08 grudnia 2008 19:23

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie specjalności Zarządzanie Firmą oraz Administracja i Gospodarka Publiczna. W roku 1997 zdobył tytuł MBA w Baltic Sea Management Academy stworzoną przez School of Business w Uniwersytecie Sztokholmskim. Od 1998 pracownik Katedry Metod Organizacji i Zarządzania. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych publikowanych w takich czasopismach jak: "Organizacja i Kierowanie", "Przegląd Organizacji", "Personel", "Problemy Jakości", "Manager", "Humanizacja pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu". W pracach porusza tematy związane z: historią myśli organizatorskiej, zarządzaniem strategicznym, analizą organizacyjną, komunikacją wewnątrzorganizacyjną, monitorowaniem procesów, zarządzaniu w administracji publicznej itp. Zajmował się w nich popularyzacją mało znanych metod zarządzania oraz zagadnieniami związanymi z zastosowaniem informatyki i zarządzania.

Prowadzi zajęcia o następującej tematyce: podstawy organizacji i zarządzania, metody organizacji i zarządzania, nowoczesne koncepcje zarządzania, rozwój naukowego zarządzania, zarządzanie projektami, metody TQM, strategiczne zarządzanie w TQM.

Oprócz tego współpracuje z instytucjami doradczo-szkoleniowymi w zakresie szkoleń dotyczących wdrażania metod zarządzania w organizacjach typu profit i non-profit oraz w projektach racjonalizatorskich w różnych sferach organizacji i zarządzania.

W projekcie Hoshin Kanri pełni rolę kierownika.

Więcej: www.cwiklicki.uek.krakow.pl

Poprawiony: środa, 17 sierpnia 2011 16:15
 
Reklama
Projekt Hoshin Kanri by PixArtist.com, Powered by Joomla!