O "Projekcie Hoshin Kanri" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ćwiklicki Marek   
poniedziałek, 08 grudnia 2008 18:12

Celem projektu "Hoshin Kanri" jest zbadanie procesu adaptacji japońskich metod zarządzania do polskich warunków gospodarczych. Głównym przedmiotem badań będzie metoda strategicznego planowania w systemach zarządzania jakością (hoshin kanri) i metody pomocnicze, wynikające z przyjętej strategii działania. Podstawowe pytanie metodologiczne dotyczy potencjalnych zmian w metodzie na skutek wdrożenia w obcym środowisku.

Przesłankami podjęcia badań są:
 1. brak badań z zakresu aplikacji zagranicznych metod zarządzania w Polsce,

 2. niesłabnąca popularność japońskich metod zarządzania,

 3. wysoka efektywność japońskich metod zarządzania wykazywana przez stosujące je przedsiębiorstwa zagraniczne,

 4. wzrost zainteresowania Polską firm japońskich, takich jak: Sharp, Toshiba, Bridgestone, Toyota, Orion, Funai, Matsushita, które w 2006 r. rozpoczęły inwestycje w Polsce. W chwili obecnej w Polsce działa ok. 140 firm japońskich (informacja uzyskana od Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego).

Konsekwencją powyższych przyczyn jest możliwość i konieczność zmian oryginalnych metod zarządzania do specyfiki naszego kraju. Wiedza z tego zakresu powinna zainteresować praktyków zarządzania adaptujących zagraniczne rozwiązania, jak i polskich metodologów organizacji i zarządzania.

W ramach planowanych badań zamierza się:

 1. przeprowadzić studia nad japońskimi metodami zarządzania na podstawie literatury przedmiotu (przede wszystkim japońskiej w tłumaczeniu na język angielski) w konfrontacji z już opisanymi metodami w krajowym piśmiennictwie, opracować oryginalne modele metod, będącymi punktami referencyjnymi przy porównaniu;

 2. zidentyfikować sposoby zarządzania w japońskich przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce i opracować model odpowiadający krajowym doświadczeniom,

 3. przeprowadzić wielowymiarową analizę korespondencji uzyskanych danych pod kątem ich zbieżności z takimi parametrami jak: japońska wersja metody i inne, jakie zostaną zidentyfikowane podczas pierwszego zadania badawczego np. brytyjska adaptacja metody, przynależność do branży, wielkość zatrudnienia i inne,

 4. spopularyzować wyniki badań w formie publikacji (monografia wraz z artykułami w czasopismach).

W wyniku podjętych badań zamierza się zrealizować następujące cele cząstkowe:

 

- o charakterze teoretycznym:

 

 1. identyfikacja przyczyn zmian oraz czynników sprzyjających i ograniczających aplikację danej metody w Polsce,

 2. określenie różnic między polskim modelem metody zarządzania strategicznego ukierunkowanego na jakość a japońskim,

- o charakterze praktycznym:

 1. wskazówki dla prawidłowej adaptacji zagranicznych rozwiązań do krajowych przedsiębiorstw,

 2. zbudowanie modelu polskiej wersji metody.

Poprawiony: wtorek, 28 kwietnia 2009 12:13
 
Reklama
Projekt Hoshin Kanri by PixArtist.com, Powered by Joomla!